Preis Zurücksetzen

1-20 von 20 Artikel Seite: 10

Name Art.Nr.
ProTaqs® MountAqua Plus 400107295 RTU; 50 ml
ProTaqs® MountFluor 401603095 RTU; 50 ml
ProTaqs® MountFluor Anti Fading 401603392 RTU; 15 ml
ProTaqs® PARAmount (w. Toluene) BP-167S-T RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w. Xylene) BP-167H-X RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w. Xylene) BP-167H-X-D RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H-D RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H-SD RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H-GA RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount Cytology (w. Xylene) BP-168H-X RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount Cytology (w/o. Xylene) BP-168H RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount Diluent BP-167H-V RTU; 100 ml
ProTaqs® MountAqua 400104295 RTU; 50 ml
ProTaqs® MountAqua 400104291 RTU; 15 ml
ProTaqs® MountAqua 400104231 RTU; 1 l
ProTaqs® MountFluor 401603030 RTU; 500 ml
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H-5-HG RTU; 5 l, 620 mPa
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H-5-HS RTU; 5 l, 1000 mPa
ProTaqs® PARAmount (w/o. Xylene, Toluol) BP-167H-100 RTU; 100 ml

Kontakt